Köpvillkor
Beställning 
Beställaren måste vara minst 18 år. Beställare under 18 år måste ha målsmans tillstånd innan köpet genomföres. Beställning som görs i annan persons namn utan dennes medgivande, eller på annat sätt medför att Bil o Fritid lider ekonomisk skada polisanmäles. Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikationer, på samtliga produkter i sortimentet.

Priser
På alla priser tillkommer frakt och eventuella andra avgifter transportören har om inte annat har angivits. 
Bil o Fritid reserverar sig för eventuella prisändringar och felaktiga priser i shopen. Priser kan ändras efter beställning.

Ansvar för fel
Bil&Fritids´s ansvar till följd av fel i varan är endast begränsad till varan. Bil&Fritid bär inget direkt eller indirekt ansvar för ekonomisk skada som t. ex. leveransförseningar, driftsavbrott, eller merarbete kan orsaka.
Det ligger på kundens ansvar att ta reda på vilka lagar och regler som gäller för varan vid montering och byggnation på fordon. Detta kan kontrolleras på Svensk Bilprovning eller hos Vägverket. Om varan inte är godkänd är det inte ett giltigt skäl för returrätt.

Reklamationer och ångerrätt 
Du har full ångerrätt inom fjorton dagar från inköpsdatum. Produkten och emballaget skall då återsändas oanvänd och oskadat till oss. Skadade varor eller varor som ej kan säljas som nya, tas inte tillbaka. Kvitto och meddelande om varför produkten returneras måste bifogas. 
Returfrakt betalas av köparen. Varor återsända mot efterkrav eller postförskott utlöses inte.
Vid outlösta varor debiteras kunden en expeditionsavgift på 5% av beställningens totala värde samt frakt, returfrakt och eventuella efterkravsavgifter
Specialbeställda varor (ej lagervaror)kan inte returneras.Elartiklar/elektronik kan ej heller returneras.
I det fall kunden anser att leveransen dröjt på sådant sätt att denne ej längre önskar leverans är det kundens ansvar att beställningen avbeställes. Om detta inte görs debiteras frakter m.m.
Leveranser - Leveranstid 
Normal leveranstid är inom 1-7 vardagar efter det att vi har mottagit din beställning. I de fall en vara måste beställas från leverantör kan leveranstiden vara längre. Meddelande om ev. avvikelser från den normala leveranstiden eller informationen på hemsidan får du när vi behandlat din order. Du har då givetvis rätt att avstå alternativt ändra din beställning.

Garanti
Samtliga varor i vårt sortiment omfattas av minst ett års garanti om inget annat anges, med undantag för förbrukningsartiklar såsom glödlampor m.m. I de fall tillverkaren tillhandhåller längre garantitid än ett år omfattas varan utav densamma. Bil o Fritid lämnar inga ytterligare garantier utöver den av tillverkaren specificerade.
Vid reklamation skall kunden kontakta Bil&Fritid innan varan återsänds. Frakter och eventuella övriga kostnader eller förlorade intäkter som uppstår i samband med reklamation står kunden för.

Transportskador 
Kontrollera emballaget när Ni tar emot 
godset. Om godset eller emballaget är skadat skall detta anmälas omgående till transportören. I annat fall kan inte transportskada ersättas. I övrigt tillämpas konsumentköplagens regler.

 Ägandesrättförbehåll
Alla varor förblir Bil&Fritid´s egendom till dess att full betalning erlagts.

Force Majeure
I händelse av krig, naturkatastrofer, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Bil o Fritid´s sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal, utgör grund till att Bil o Fritid befrias från sina förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.